3 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก กับความสามารถของ AI

หลายคนคงทราบกันแล้วว่า AI หรือ Artificial Intelligence คือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีที่มีการทำงานอย่างชาญฉลาด สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning) ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง 3 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่มาพร้อมกับความสามารถของ AI

เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
  1. เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Brain-Computer Interface (BCI)

Brain-Computer Interface หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Brain-Machine Interface คือการอาศัยการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน 

1.1 ฮาร์ดแวร์ จะเป็นตัวเซนเซอร์คอยรับสัญญาณไฟฟ้าจากคลื่นสมอง 

1.2 ซอฟต์แวร์ จะเป็นตัวอ่านวิเคราะห์คลื่นสมองของผู้ใช้ ซึ่งมีการนำ BCI ไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตไม่สามารถขยับแขนขาได้ 

เอไอแบบรู้สร้าง (Generative AI)
  1. เอไอแบบรู้สร้าง (Generative AI)

Generative AI เทคโนโลยี AI ประเภทนี้คือปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้าขึ้นมาก และถูกนำไปประยุกต์ใช้หลากหลาย เช่น ช่วยสเกตช์ภาพหน้าคนร้าย เทคนิคการสร้างแบบจำลอง หรือสร้างภาพใบหน้าที่สมจริงและมีความละเอียดสูง สามารถนำไปใช้สร้าง Virtual Influencer ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง เพื่อทำหน้าที่เป็นนักร้อง หรือผู้ประกาศข่าว เสมือนจริงได้

เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติและเชื่อมต่อ CAV
  1. เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติและเชื่อมต่อ CAV (Connected and Autonomous Vehicle) Technologies

คือยานยนต์อัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับ (CAV) เป็นยานสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะเข้าช่วย ประกอบไปด้วย

3.1 เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving Technology) หรือการขับเคลื่อนโดยที่ไม่มีการควบคุมจากคนสั่ง

3.2 เทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ (Driver Assistance Technology) เช่น ระบบตรวจจับคนเดินถนน ระบบรู้จำป้ายจราจร

3.3 ระบบรักษาความเร็วคงที่แบบแปรผัน (Adaptive Cruise Control)

3.4 เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อ (Telematics) เป็นการช่วยสื่อสารระหว่างรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย และการสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับสิ่งอื่นๆ