ทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นประเทศที่พัฒนาจนถูกนับว่าเป็นศูนย์กลางของเอเชียน?

       สิงคโปร์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เคลื่อนไปด้วยธุรกิจหลัก ใน 3 ปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์มาไกลได้ขนาดนี้ ได้แก่ เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ สร้างงานและดึงแรงงานระดับสูงเข้าประเทศ และ สร้างวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ยังได้เผยอีก 6 ปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์ผงาดในอุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาคอาเซียน ดังนี้

1. ระบบขนส่งมวลชนที่มีความทันสมัย

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม สะดวกสบาย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มีทั้งรถไฟฟ้า MRT LRT รถเมล์และรถแท็กซี่ ที่นอกจากสะอาด ตรงเวลา แล้วยังเข้าถึงทุกๆ สถานที่สำคัญ อีกด้วย

มีความพร้อมในการจัดงานสูง

2. มีความพร้อมในการจัดงานสูง

รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน Singapore Exhibition & Convention BureauTM ขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบการ จัดงานอีเวนต์ทางธุรกิจในสิงคโปร์ ทำงานสอดประสานกับสมาคมผู้จัดงานประชุมและนิทรรศการของสิงคโปร์ อีกทั้งยังมีสถานที่รองรับการจัดงานต่างๆ อีกมากมาย

สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านที่ตั้ง วัฒนธรรม และอาหารอย่างแท้จริง

3. สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านที่ตั้ง วัฒนธรรม และอาหารอย่างแท้จริง

ชัยภูมิของสิงคโปร์ ถือเป็นอีกยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากสิงคโปร์ตั้งอยู่ ณ ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโต นักลงทุนและนักธุรกิจต่างมองเห็นโอกาสที่จะขยายเข้ามาในภูมิภาคนี้ 

ความมั่งคั่งและมั่นคงของทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง

4. ความมั่งคั่งและมั่นคงของทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง

นโยบายที่เกื้อหนุนธุรกิจทุกขนาดให้เติบโตของสิงคโปร์ จึงเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศอื่นที่ต้องการขยายธุรกิจจากระดับประเทศ ไปสู่ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับโลก ได้มาทดลองสนาม ซึ่งในปี 2563 ธนาคารโลกได้จัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นมิตรสำหรับนักลงทุนต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก

ความเป็นกลางในเวทีโลก

5. ความเป็นกลางในเวทีโลก

สิงคโปร์มีนโยบายวางตัวเป็นกลาง (Neutral Country) บนเวทีโลกมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ที่แม้ว่าประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาและจีน ที่มีความขัดแย้งกันนั้น ต่างมีบทบาท สำคัญและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง แต่สิงคโปร์ก็ยังคงวางตัวเป็น กลางในเวทีโลก ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และดำรงซึ่งความสัมพันธ์อันดีงามกับทั้งสองประเทศ ทำให้นักลงทุน และนักธุรกิจ ที่จะร่วมทำธุรกิจสามารถไว้วางใจในความปลอดภัยจากเกมทางการเมืองระหว่างประเทศได้  

รับมือโรคระบาด โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. รับมือโรคระบาด โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการรับมือกับโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมาตรการที่ชัดเจน โดยมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตต่ำเพียง 1,040 ราย และมีอัตราการฉีดวัคซีนของชาวสิงคโปร์ที่สูงถึง 93 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่อยู่ในเกณฑ์การรับวัคซีนทั้งหมด ทำให้ประเทศกล้าออก นโยบาย “อยู่ร่วมกับโควิด” เพื่อเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://mgronline.com/travel/detail/9650000031282