ข้าวคะน้าหมูกรอบ
10 เมนูสิ้นคิดที่คนไทยขาดไม่ได้
 เมนูสิ้นคิด ไม่ได้หมายถึงเมนูอาหารที่ไม่ดีหรือไม่อร่อย แต่หมายถึง อาหารที่เรามักจะนึกถึงเป็นประจำเมื่อถึงเวลาช่วงพักกินข้าวในวัยเรียนหรือวัยทำงาน เพราะในแต่ละวันเราต้องกินข้าวถึง 3 มื้อ ซึ่งปีหนึ่งมี 365 วัน