ทำขนม
เปิดลิสต์ อุปกรณ์ทำเบเกอรี่ ที่ต้องมีติดครัว 
1. เตาอบ 2. ตะแกรงพักขนม เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจำเป็นไม่น้อย เพราะในขณะที่เรานำขนมออกจากเตาอบ เราต้องมีที่พักขนมให้คลายความร้อน ซึ่งตะแกรงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลังจากอบขนมเสร็จทุกครั้งนั่นเอง 3. พิมพ์อบขนม