สูตรทำข้าวซอย
แจกสูตร ข้าวซอยไก่ หรือ ข้าวซอยฮ่อ
ข้าวซอยไก่ เป็นอาหารท้องถิ่นของคนภาคเหนือ โดยจะมีวัตถุดิบหลักคือ เส้นข้าวซอยและหมี่กรอบ ที่ราดด้วยน้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องแกงเน้นๆ ข้าวซอยไก่นั้นได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของชาวมุสลิม โดยชาวจีนฮ่อมุสลิม เดิมทีมีชื่อเรียกว่า ข้าวซอยฮ่อ หรือ