แท่งไฟ
วิวัฒนาการจากลูกโป่ง สู่ แท่งไฟ วัฒนธรรมแทนใจในวงการ K-POP
       แท่งไฟ หรือที่ติ่งเกาหลีเรียกว่า ‘บง’ คำทับศัพท์มาจาก 봉 ในภาษาเกาหลีที่แปลว่า ‘แท่ง’ จากชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ยา-กวาบง